NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION

Skip Navigation Links

B.Ed. Degree Regional Centers

English Medium
SN Centre   Name
1 Mahagarama NIE Mahagarama Mrs.R.N.P.Rathnayake
2 Peradeniya  NCOE, Peradeniya Mr.H.H.Ariyadasa
3 Jaffna  NCOE, Jaffna Mr.S.Mugunthan
4 Polgolla NCOE, Polgolla Mrs.A.R.C.L.Gunathilake


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka